Koniec ludzi Króla w GieKSie

17 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GKS GieKSa Katowice S.A. Podczas obrad podjęto uchwałę o dalszym istnieniu spółki oraz dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W miejsce p. Tomasza Turka powołano p. Annę Sokolik. Zmiana ta oznacza, że obecnie w skład RN wchodzą członkowie wskazani przez największego akcjonariusza, czyli Miasto Katowice.
Ponadto z dniem dzisiejszym prezesem przestał być p. Bogusław Wyszomirski. Nowy prezes powinien zostać powołany podczas najbliższego posiedzenia RN planowanego na przyszły tydzień.
Obecnie w organach spółki nie ma już osób powiązanych z firmą Trust Trading i Ireneuszem Królem.