Oddali GieKSe miastu!

Dziś (18.10.) na stadionie GKS-u Katowice o godzinie 12, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż Pani Kinga Pajerska – Krasnowska zrezygnowała z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A. Do składu Rady Nadzorczej powołano: Panią Krystynę Siejną, Panią Elżbietę Solską – Kuchciak oraz Panią Annę Dudzińską. W składzie RN pozostali: Jerzy Łączkowski oraz Tomasz Turek. Tym samym spełnione zostały warunki prezydenta Piotra Uszoka i wkrótce powinny zostać uruchomione środki finansowe w wysokości 2,5 miliona.