Tur Turek 1-0 GKS Katowice

26.07.2008,

Brak zdecydowanych kroków w kierunku organizacji wyjazdu i sytuacja po Mydlnikach spowodowały, iż zaliczamy 0.

Źródło: ULTRA nr5